Hormoonassen

De verdeling en herverdeling van je energie

Veel mensen zouden graag wat meer energie willen hebben om de dingen te blijven doen die ze leuk vinden. Een “burn-out” is inmiddels een algemeenheid geworden. Waarom verdwijnt onze energie toch?

Maar belangrijker: hoe kun je ervoor zorgen dat je weer genoeg energie krijgt!

energie lekkages

In je lichaam zijn er ruwweg 3 systeem aan te wijzen die onderling bepalen waar je energie naartoe gaat. Wanneer ik een consult uitwerk is dat ook een van mijn grootste puzzelstukken: welke van de 3 is het meeste uit balans c.q. vraagt de meeste energie, waardoor er voor de andere weinig over is. Je hypothalamus is de generaal in dit opzicht. En om het nog wat breder te maken: je bioritme bepaald ook een fiks deel; het is namelijk best handig dat je lijf nachts rust krijgt om te mogen herstellen.

 

Stress as: bijnieren; ook wel onze HPA as genoemd; je voelt em al aankomen…wanneer er te veel (negatieve) stress is of te weinig ontspanning, dan raakt deze peiler overbelast en zal daardoor alle beschikbare energie opeisen. Lange werkdagen, onregelmatige werktijden, constant een overvolle mailbox, werk altijd “mee naar huis nemen” zo maar een aantal voorbeelden. Je bijnier is een van de kleinste organen en moet nu het meeste werk doen.

Geslachtshormonen as: ook wel de HPG as genoemd; wanneer er in de hormoonhuishouding; en dat geldt zowel voor man als vrouw het een en ander uit balans is, zal deze as veel energie eisen. Veel maandelijkse klachten liggen hier aan ten grondslag en alle hormonen die daarmee samenhangen, zoals oestrogeen(dominantie) testosteron tekorten en daardoor een onbalans. Veel stress heeft dan ook fikse invloed via cortisol en insuline. En zo zie je…stress veroorzaakt wellicht jouw buikje.

Schildklier as of wel de HPT as. Deze staat niet helemaal bewust als laatste, want de HPA ofwel stress as zal altijd als eerste de energie opeisen. Wat er overblijft is voor de andere assen. Zo zie je hoe kwetsbaar je schildklier wordt als een van beide andere te veel opeist.  Op den duur is het voor een lichaam te moeilijk om alle noodzakelijke hormonen aan te blijven maken voor een goede werking van de twee laatste assen! Het een kan echt niet zonder het ander.

de oplossing

En dan weet je nu op welke vlakken je een oorzaak kan vinden voor je vermoeidheidsklachten. Dus waar is de oplossing dan?

Zorgen dat alle assen genoeg energie overhouden voor de taken waarvoor ze zijn gemaakt. En dat is het volgende en het mooiste stuk van het maken van de puzzel en komen tot de oplossing. Met name hierin zit het maatwerk…met name hierin bepaal jij zelf waar je als eerste mee aan de slag wilt gaan. Dat heeft dan ook weer te maken met de mate en uitingen van de concrete klachten en hoe snel iemand weer gezonder wil worden. Vind jij het handiger om meer te gaan bewegen of ga je liever 2 x per dag mediteren. Hoe staat het met je voedingspatroon en eetpatroon Dat zijn dan de concrete punten die aan bod komen.

Tekorten op micro nutriënten niveau kunnen in veel gevallen een begin zijn; want heb je een te lage magnesium status of vitamine D of een van de co-factoren is niet voldoende aanwezig? Dan zal suppletie van een van deze middelen een start zijn voor herstel. Want heb je wel de rust maar niet de middelen in je lijf tot herstellen van ‘schade’ dan zul je die tekorten eerst aan mogen vullen. Met name een tekort aan omega 3 vetzuren staat aan de basis van veel klachten.  Zie ook dit BLOG.   Doordat we te veel omega 6 ( bewerkte voeding) eten en te weinig vette en wilde gevangen vis ontstaat er een disbalans. Een onbalans zorgt voor laaggradige ontstekingen en op zijn beurt een imuunsysteem dat altijd “aan” staat.

Helaas ontkom je er echt niet aan om een goed multi vitamine supplement naast je gezonde voeding te gebruiken; ons voedsel bevat al lang niet meer alle noodzakelijke mineralen en vitamines. En op die manier vul je eventuele tekorten heel simpel aan voordat ze een groter probleem gaan veroorzaken.

Beweging en ontspanning kunnen in een zin genoemd worden want die kunnen elkaar aanvullen en zijn voor veel mensen geen vast deel meer van hun dagritme. Al neem je maar 2 x 10 minuten per dag om even tot jezelf te komen. Ieder klein stapje is er weer 1

Herstel je energie systeem

inventariseer jouw energie assen

vermijd energieleegloop

Reduceer stress